ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

CSA DANIŞMANLIK VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. olarak; Global takım çalışması yapabilecek yeteneklere ve yetkinliklere sahip olabilmek amacıyla, sürekli gelişme ve gelişirken iş ortaklarımızı da geliştirmeye katkı sağlamak, işimize,çevremize ve evrensel değerlere duyarlı olmak temel ilkelerimizdir.

 

Müşteri ve çalışanlarımızın memnuniyetini ve güvenilirliğimizi en üst düzeyde tutmak, müşterilerimize katma değeri yüksek kalitede hizmetler sunmak, onlara değer katmak çalışanlarımızla ortak amacımızdır.Bu amaca ulaşmak için ürettiğimiz hizmet kalitemizi, bilgi güvenliğini, performans ve güvenilirlik ilkeleri rehberliğinde sürekli iyileştirmek, kayıpları engellemek, bunları destekleyecek yönetim sistemlerimizi sürekli geliştirmek ön şartlarımızdır.

 

Hedefimize ulaşmak için belirlediğimiz ortak prensiplerimiz:

 

  • Sürdürülebilirlik:Attığımız her adımın uzun dönem yarar sağlamasını gözetmek
  • Katılımcı Çalışma Ortamı: Hedefler, kararlar ve aktivitelerin takım çalışması ile belirlenmesini sağlamak,
  • Açık İletişim: Tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla güvene dayalı, uzun süreli geri bildirimli olumlu ilişkilerkurmak
  • Farkındalık: Çalışanlarımızı sürekli eğiterek şirketimizdekikalite ve bilgi güvenliğini koruma bilincini, bilgisini ve becerisini sağlamak
  • Sıfır Kayıp: her işi, her çeşit kaybı engellemek perspektifiyle yapmak
  • Bilgi:Bilgiye değer vermek ve korumak
  • Bilgi Güvenliği: Bilgi Varlıklarımızıngizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini koruyanyapılar kurmak
  • Kaliteli Hizmet:Kaliteli hizmet üretmeyi ve memnun müşteri ilkesini ön plana koyarak, bu durumu tüm iş süreçlerimize yansıtmak ve sürekli geliştirmek,
  • Risk Yönetimi:Sürekliliğin ve güvenilirliğin sağlanması için şirketimizin ve tüm paydaşlarımızın bizdenkaynaklı karşılaşabileceği riskleri belirlemek ve bu riskleri en aza indirmek için gereken şartları ve kaynakları sağlamak
  • Yasal Uyum:Faaliyetlerimizle ilgili yasal veya sözleşme gerekliliklerden doğan Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemiyükümlülüklerini yerine getirmek

 

Ortak Prensiplerimizdir.

 

Yukarıda belirttiklerimizi, CSA DANIŞMANLIK VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.’ninen önemli değerleri olarak, paydaşlarımıza duyduğumuz saygının ve varlığımızı sürdürmenin temeli ve çalışanlarımızın taahhüdü olarak kabul ediyoruz

Genel Müdür

Gökhan Samuk

05/12/2020